First Aid

De start van de cursus “African First Aid” vond eind 2012 in Tanzania plaats. Alle medewerkers van de scholen en weeshuizen van “Happy Watoto” waren in de gelegenheid om medische basiskennis op te doen gebaseerd op algemene omstandigheden in Afrika. De leraren, koks, kinderverzorgers en bewakers werden geschoold in eerste hulpkennis en –technieken. Daarnaast werden op verzoek onderwerpen uitgediept waar men in de praktijk regelmatig mee te maken had. Denk hierbij aan bijvoorbeeld malaria, slangenbeten, brandwonden en diarree/uitdroging. Kennis die ook thuis en in het dorp van de medewerkers zeer welkom was.

De lessen werden door 4Women4Kids gegeven in het Engels. Omdat echter niet iedereen (voldoende) Engels sprak werd de hulp ingeschakeld van dokter Mary Lekule. Zij zorgde voor de vertaling in het Swahili.

Er blijkt ook bij andere organisaties, die met en voor kinderen werken, een grote belangstelling voor de “African First Aid” cursus. Daardoor kunnen op dit moment 2 vrouwen (waaronder dokter Mary) een goed inkomen verdienen met het geven van de cursus en wordt de kennis onder een steeds groter groeiende groep mensen verspreid.

Het Tanzaniaanse Rode Kruis is ook enthousiast over de cursus en heeft inmiddels de cursus erkend. Cursisten gaan dan ook naar huis met een officieel gecertificeerd diploma “First Aid”.

Mooie resultaten zijn onder andere:

  • aanzienlijke daling van ziekenhuisbezoek door de schoolkinderen
  • betere preventieve zorg door verzorgers
  • minder antibiotica kuren nodig
  • certificering door Tanzaniaanse Rode Kruis
  • voortzetting cursus door lokale (vrouwelijke) artsen