Daycare

Tanzania is een land in ontwikkeling. Dat is te merken aan de groeiende groep inwoners die een drukke baan heeft met een (redelijk) goed inkomen. Deze middenklasse heeft onder andere behoefte aan goede kinderopvang en is bereid hiervoor te betalen.

De stichting IBES in de regio Arusha heeft adequaat ingespeeld op deze behoefte door enerzijds professionele kinderdagverblijven (Daycare) op te zetten en anderzijds de opleiding voor kinderverzorgster te faciliteren. IBES biedt een opleidingsplaats aan meisjes/jonge vrouwen die de lagere school hebben afgerond en niet in de gelegenheid zijn (financieel of anderszins) een middelbare schoolopleiding te volgen. Na het voltooien van de opleiding is een baan als kinderverzorgster bij particulieren, kinderdagverblijven of als zelfstandig ondernemer zo goed als zeker.

4Women4Kids werkt daarom graag samen met IBES. De aanschaf van de (Amerikaanse) cursus is door ons gefinancierd alsmede de inrichting van het eerste lokaal van het kinderdagverblijf. Met enige regelmaat gaan ook knuffels en spelletjes vanuit Nederland die kant op.

Inmiddels is er ook een eigen “4Women4Kids Daycare”. Een veilige en vertrouwde plek speciaal voor de kinderen van de medewerkers van IBES.  Hierdoor kunnen de jonge moeders zich met een gerust hart concentreren op hun opleiding en krijgen de peuters een goede start. Bovendien biedt de “4Women4Kids Daycare” minimaal 1 betaalde werkplek.